Do czego służą znaki BHP

Więcej szczegółów o znakach BHP.

Na terenie naszego kraju obowiązują niezwykle precyzyjne przepisy BHP. Ich przestrzeganie zapewnia poczucie bezpieczeństwa oraz sprawia, że prawdopodobieństwo najróżniejszych zagrożeń spada do minimum. Aktualnie przepisy BHP nakładają konieczność prawidłowego znakowania budynków. Tym samym troska o prawidłowy montaż znaków BHP jest aktualnie bardzo istotna. W jakich sytuacjach stosuje się znaki BHP?

Znaki BHP – jaką rolę mają do spełnienia?

Na ten moment znaki BHP umieszczane są na różnorodnych budynkach. Chodzi na przykład o zakłady pracy, kompleksy biurowe, jak również przedszkola czy urzędy, czyli obiekty użyteczności publicznej. Znaki BHP to na przykład oznaczenia takie jak ogólne instrukcje BHP czy przepisy dotyczące reguł postępowania w momencie pożaru czy innego typu zagrożenia. Do znaków BHP, które mają ogromne znaczenie, zaliczane są także instrukcje mówiące sposobach postępowania z odpadami biologicznymi, które wiesza się w szpitalach. Jednym z najczęściej wykorzystywanych znaków BHP są tabliczki , które oznaczają drogę ewakuacyjną. Chyba nie znajdziemy osoby, którą należy przekonywać o tym, jak ogromne znaczenie ma poprawne oznaczenie trasy ewakuacyjnej. To ona jest używana w momencie, kiedy w budynku będzie miało miejsce jakieś zagrożenie, chociażby wybuchnie pożar. Znaki BHP można również zobaczyć na różnych urządzeniach, których z powodu awarii nie można użytkować – dotyczy to na przykład wind. Znaki BHP powszechnie wykorzystywane są też w zakładach przemysłowych. Stosuje sięwówczas szereg znaków o charakterze ostrzegawczym , ale również znaki nakazu oraz zakazu.

Znaki BHP – z jakiego materiału się je produkuje?

Używane dzisiaj znaki BHP są zawsze produkowane z trwałych materiałów, które doskonale znoszą niesprzyjające warunki atmosferyczne. Najczęściej jest to wysokiej jakości PCV. Za sprawą tego znaki BHP można umieszczać nie tylko wewnątrz budynków, ale również na zewnątrz. Nawet po długim czasie nie tracą one swojego rewelacyjnego wyglądu i – co najważniejsze – będzie można zobaczyć to, co się na nich znajduje. W wielu przypadkach powlekane są również materiałem fluorescencyjnym, za sprawą którego są one widoczne nawet po zapadnięciu zmroku. Montaż znaków BHP jest nieskomplikowany każdy.

Nasza lokalizacja:
Lundi Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice

Tel.: +48 12 268 74 00
E-mail: [email protected]