Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło – wsparcie z zakresu prawa imigracyjnego

slizcurylo.pl

Kancelaria Adwokacka Śliz-Curyło działająca w Krakowie świadczy usługi związane z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. W skład zespołu Kancelarii wchodzą adwokaci specjalizujący się w:
prawie rodzinnym – prowadzenie spraw o separację, rozwód oraz podział majątku z byłym małżonkiem, redukcję, podwyższenie bądź ustalenie kwoty alimentów, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
prawie karnym i karnym gospodarczym – obrona oraz reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach w obszarze przestępstw kryminalnych, spowodowania wypadków i innych przestępstw komunikacyjnych, błędów lekarskich, odpowiedzialności karno-skarbowej, przestępstw gospodarczych i narkotykowych, jak również wykroczeń,
prawie sportowym – reprezentacja klubów i zawodników w postępowaniach dyscyplinarnych przed instytucjami związkowymi, jak również przed sądami powszechnymi i polubownymi, doradztwo w negocjacjach transferowych i kontraktowych, sporządzanie i analiza kontraktów zawodników oraz umów o sponsoring w sporcie.

Obsługa prawna obcokrajowców

Istotnym obszarem działalności Kancelarii Śliz-Curyło jest prowadzenie spraw związanych z obsługą prawną obcokrajowców. Kancelaria udziela pomocy w tym zakresie zarówno firmy, dla których pracują cudzoziemcy, jak i obcokrajowców, którzy potrzebują pomocy w nawigowaniu po zawiłych procedurach naszego prawa.
W ramach usług prawnych dla cudzoziemców Kancelaria prowadzi sprawy związane m.in. z:
1. reprezentacją w sprawach o przedłużenie lub udzielenie zezwolenia na pracę na terenie Polski,
2. reprezentacją w postępowaniach o przyznanie statusu uchodźcy, udzielenie ochrony uzupełniającej, udzielenie zgody na pobyt tolerowany lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
3. reprezentacją w sprawach o charakterze karnym, przykładowo postępowanie o zatrzymanie obcokrajowca, ulokowanie go w strzeżonym ośrodku bądź zastosowanie wobec osoby aresztu dla obcokrajowców, wydanie europejskiego nakazu aresztowania, a także pozostałe postępowania ekstradycyjne.
Kancelaria oferuje również doradztwo prawne w postępowaniach dotyczących potwierdzenia posiadania, nadania oraz przywrócenia polskiego obywatelstwa, jak również uznania za obywatela polskiego. Z kolei przedsiębiorstwom planującym przyjąć do pracy cudzoziemców, Kancelaria Śliz-Curyło służy wszechstronnym doradztwem w tym zakresie.

Nasza lokalizacja:
Filip Curyło Kancelaria Adwokacka
ul. Moniuszki 18/1
31-523 Kraków

Mob.: +48 518 18 18 08