Dekarbonizacja przemysłu – jak osiągnąć ten cel?

Skieruj się na dalkiapolska.com, aby znaleźć informacje dotyczące energii z odzysku.

Na skutek rozkwitu przemysłu pojawił się szybki wzrost zapotrzebowania na energię konieczną do zasilania procesów produkcyjnych. Duży pobór energii, a także świadomość jej marnowania na licznych etapach produkcyjnych prowadzi do tego, że firmy szukają innowacyjnych rozwiązań, które zarówno zredukują wydatki poniesione na działalność, jak i przyczynią się do zmniejszenia niepożądanego ich oddziaływania na środowisko.

Dekarbonizacji przemysłu – droga do autonomii energetycznej przedsiębiorstw

Działanie, które ma na celu zwiększenie niezależności energetycznej przedsiębiorstw za sprawą implementowanie rozwiązań pozwalających na efektywniejsze użycie zasobów energetycznych, głównie poprzez zwiększenie udziału elektryfikacji oraz zredukowanie użycia gazu i węgla, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można za pomocą innowacyjnych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na generowaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego ciepła i energii elektrycznej, lub trigeneracja, gdzie poza energią i ciepłem w trakcie pojedynczego procesu technologicznego generowany jest też chłód.

W licznych sferach przemysłu możliwe jest też korzystanie z ”energii odpadowej”, innymi słowy energii z odzysku. To energia, która jest wytwarzana na przeróżnych etapach produkcji i która najczęściej bywa po prostu uwalniana, i w konsekwencji bezpowrotnie marnowana. Tymczasem odzyskiwanie tego rodzaju energii i ponowne jej wykorzystanie przynosi z biegiem czasu duże oszczędności, jak również skutkuje zredukowaniem emisji CO2 przez zakład produkcyjny.

Koszty przeznaczone na dekarbonizację przemysłu zwracają się po paru latach

W dobie powszechnej świadomości negatywnego oddziaływania człowieka na otoczenie, a także wiedzy, że paliwa kopalne za kilka dekad się skończą, dekarbonizacja przemysłu stała się priorytetem dla gospodarki, ponieważ jest gwarancją jej rozwoju w kolejnych dziesięcioleciach. Skierowanie przemysłu ku użyciu energii odzyskanej oraz odnawialnej to najlepsza droga do zagwarantowania zakładom produkcyjnym autonomii energetycznej. Naturalnie, implementacja tego typu procesów łączy się ze znacznymi kosztami, lecz w końcowym rozrachunku pożytek jaki one dają, zupełnie je kompensują. Oszczędności związane ze zmniejszeniem się wydatków ponoszonych na kupno energii już po paru latach potrafią zwrócić nakłady finansowe poniesione na tę inwestycję. Z kolei zmniejszenie śladu węglowego produkcji i jej negatywnego oddziaływania na środowisko to już wartość bezcenna dla każdego z nas.

Nasza lokalizacja:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10