Kiedy przyda się generator not księgowych na 40 euro?

Chcesz skorzystać z bezpłatnego generatora not księgowych 40 euro? Sprawdź https://flobo.io/generator-not/.

Każda osoba prowadząca firmę prędzej lub później napotyka kontrahentów, którzy nie opłacają przesłanych im faktur w wyznaczonym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu stanowiło to znaczny problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 r. w razie wyniknięcia opóźnień we wniesieniu należności polskie ustawodawstwo dało możliwość wystawiania opieszałym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy przedsiębiorca może wystawiać kontrahentowi noty księgowe na 40 – lub więcej – euro?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, iż wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej kompensaty zależna jest od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność nie przekracza 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, ale nie przekraczającym 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 r. może natomiast wystawić notę w wysokości 70 euro, zaś kiedy wysokość nieopłaconej należności przekracza 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Wypada zaznaczyć, iż taką notę można wysłać dłużnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w płatności, na dodatek bez wymogu wcześniejszego upomnienia o upływie terminu. Powinno się jednak rozważyć czy wystawienie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – bądź więcej – euro nie zepsuje pielęgnowanych często przez wiele lat dobrych relacji biznesowych. W końcu przyczyną opóźnienia we wniesienia należności może być zwyczajne niedopatrzenie albo krótkotrwałe problemy finansowe dłużnika, a nie jego zamierzony zabieg. Z tego też powodu, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych etapów działań upominawczych.

Wypróbuj generator not księgowych

Kiedy wierzyciel po raz pierwszy decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak przepisowo trzeba określić jej wysokość w złotówkach, skoro normy prawne mówią o nocie w euro. Wytyczne w tym zakresie znajdują się we wspomnianym wyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w PLN oblicza się na bazie uśrednionego kursu euro obwieszczonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za faktury.

Zainteresowanych zachęcamy do wypróbowania bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego darmowo na stronie Flobo – autorskiego narzędzia do obsługi należności, które posiada także skuteczny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]