Kto może skorzystać z metody kasowej?

Potrzebujesz informacji o metodzie kasowej? Dobrze trafiłeś!

Osoby prowadzące działalność gospodarczą z reguły rozliczają się z fiskusem za pomocą metody memoriałowej, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w momencie wystawienia faktury. W takim wypadku urząd skarbowy nie wnika czy na rachunek rozliczeniowy płatnika VAT wpłynęła zapłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi nie prędzej niż po wpływie od kontrahenta płatności.

Z rozliczenia metoda kasową może skorzystać zdecydowana większość polskich przedsiębiorców

Nieterminowość w przelewach należności to nie rzadkość. Przedsiębiorcy nieraz znajdują się w położeniu, kiedy są zmuszeni co jakiś czas przypominać kontrahentowi o uiszczeniu opłaty za sprzedane produkty lub wykonane usługi. Jeśli takie przypadki zdarzają się regularnie, nawet znakomicie radząca sobie firma może stracić płynność finansową, nie wnieść wszystkich podatków na czas i ostatecznie otrzymać od urzędu skarbowego bardzo bolesną grzywnę. Na szczęście mali przedsiębiorcy, innymi słowy firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się razem z podatkiem w kwocie 2 milionów euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej zawieszając w ten sposób termin rozliczenia podatku do chwili otrzymania należności od kontrahenta. Ze względu na przytoczony powyżej limit z tej metody może skorzystać większość krajowych przedsiębiorców, jednak muszą oni pamiętać, że stosowanie z tej metody rozliczenia działa też w drugą stronę. Tym samym gdy sami mają problem z dotrzymaniem terminów płatności, nie będą mogli odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą danej należności. Deklarację o chęci skorzystania z metody kasowej zgłasza się się urzędowi skarbowemu na formularzu VAT-R. Konieczne jest także przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i obligatoryjne oznaczanie każdej wydanej faktury adnotacją “metoda kasowa”.

Metoda kasowa wymaga dokładnego kontrolowania wpływu opłat

Rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową jest nieraz odradzana niewielkim firmom przez obsługujące je biura rachunkowe. Z reguły przyczyną tego jest po prostu problem z ciągłym monitorowaniem otrzymywanych należności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga wszak skrupulatnego ich pilnowania, aby nie przeoczyć terminu rozliczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw wystawiających co miesiąc do kilkunastu faktur nie jest to utrudnienie. Natomiast już przy kilkuset dokumentach kontrola wpłat wpływających na konto firmowe może zajmować nawet parę godzin dziennie. Dla takich przedsiębiorstw rekomendowanym rozwiązaniem, które zapewnia zmniejszenie niebezpieczeństwa pomyłek przy księgowaniu i zaoszczędzenie czasu, jest użycie aplikacji do automatycznego monitoringu należności, jaką jest m.in. robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]