Tymczasowy rachunek sprzedaży czyli co to jest proforma?

Na ihpweb.pl uzyskasz więcej informacji o tym, co to znaczy faktura proforma.

Wszyscy, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, ale również i większość osób realizujących zakupy przez internet, mieli przynajmniej raz styczność z fakturą proforma. Nie każdy jednakże wie, czym tak naprawdę jest ten dokument i co go wyróżnia od typowej faktury.

Co to jest faktura proforma?

W języku łacińskim pro forma oznacza „tymczasowo”, stąd nieraz można spotkać się z tłumaczeniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I istotnie, faktura tego rodzaju nie jest dokumentem księgowym, z tej przyczyny nie ujmuje się jej w księdze przychodów i rozchodów bądź w ewidencji księgowej. Rekomenduje się jednak zatrzymać ją np.dla celów informacyjnych.

Faktura proforma powinna uchodzić wobec tego za dowód handlowy, który rodzajem przedłożenia pewnej oferty. Nie jest dowodem kupna towaru czy wykonania usługi, zatem w myśl przepisów ustawy o VAT nie wywołuje skutków w zakresie podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest ostateczna? Nie, gdyż tyczy się sprzedaży bądź usługi, która jeszcze nie jest zrealizowana, wobec tego warunki transakcji w niej sformułowane mogą w każdej chwili być zmienione.

Proforma nie zwalnia z konieczności wydania właściwej faktury VAT

Faktura proforma wygląda i zawiera te same elementy co faktura VAT, m.in.:

  • miejsce oraz datę,
  • dane kontrahentów (odbiorcy i wystawcy),
  • nazwę usług bądź towarów, będących przedmiotem transakcji (razem z wykazaniem ich jednostek miary, ilości itd.),
  • wartość brutto i netto (zarówno konkretnych produktów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) zapisana również słownie,
  • informacja o zakresie ewentualnych zniżek,
  • stawka oraz obliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • określenie terminu wniesienia opłaty,
  • określenie prognozowanego terminu wykonania usługi bądź doręczenia towaru.

Taką fakturę wystawca zobowiązany jest oznakować wyraźnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”, by nie było żadnych problemów z odróżnieniem tego dokumentu od właściwej faktury VAT, wywołującej następstwa podatkowe. Trzeba także pamiętać, iż ten typ faktury nie zwalnia z obowiązku wystawienia klientowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie wolno wystawić w momencie, gdy klient wpłaci już przedpłatę bądź wniesie w całości opłatę za przedmiot transakcji.