Windykacja już nigdy nie będzie czasochłonna – poznaj aplikację Flobo

Skieruj się tutaj, jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji o automatycznej windykacji należności.

Może być dużo rozmaitych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą w terminie za zrealizowaną usługę. Problem z nieopłaconymi fakturami dotyczy zarówno przedsiębiorców, którzy oferują usługi dla biznesu, jak również firmy z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Windykacja – działania, mające na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości

Wierzyciel może dochodzić swojej własności poprzez proces windykacji. Chociaż określenie to większości ludzi negatywnie się kojarzy, po prawdzie oznacza to postępowanie w ramach którego prowadzi się w stosunku do dłużnika szereg działań dopuszczone w aktualnych przepisach. Czynności te dążą do ściągnięcia zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, innymi słowy regularne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. O ile ta strategia windykacji pozostanie bez odzewu, dalszą możliwością jest windykacja sądowa. Jeżeli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i każdego miesiąca generuje porównywalną ilość paragonów oraz faktur, ryzyko, iż jakaś część opłat nie będzie uiszczona we wskazanym czasie niewątpliwie się zwiększa. W organizacji całej procedury związanego z księgowaniem faktur pomaga aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która dysponuje też modułem automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – popraw terminowość spłat u swoich kontrahentów

Robot Flobo nie tylko sprawdza, czy na rachunek wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w razie stwierdzenia jej braku w określonym czasie, inicjuje ona procedurę upominania o obowiązku opłacenia faktury. Właściciel firmy wykorzystujący to narzędzie może dodać indywidualne scenariusze czynności podejmowanych względem nie płacących kontrahentów, wyznaczając między innymi przerwy pomiędzy poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Przypomnienie o zbliżającym się terminie przelewu za fakturę emitowana jest z aplikacji również przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w ciągu minionego kwartału dwa razy wykonali przelew z opóźnieniem lub którzy nie dokonali wpłaty w terminie w zeszłym miesiącu. Jeśli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą efektów, następnymi stadiami automatycznej windykacji należności prowadzonymi przez Flobo jest przygotowanie noty księgowej w wysokości 40 EUR, a potem zgłoszenie informacji o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Na końcu, jeżeli wymienione powyżej działania nie będą skuteczne, Flobo przekaże informacje o dłużniku do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza czas przeznaczany na monitorowanie przychodzących należności, a po kilku miesiącach bywa również przyczyną znacznej poprawy terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]