Odzież robocza z nadrukiem – kiedy jest konieczna

Multum prac zarobkowych wykonuje się w trudnych warunkach, które mogą doprowadzić do poplamienia stroju zatrudnionego. Gdy ryzyko kompletnego zniszczenia albo uszkodzenia ubrań jest spore, pracodawca ma obowiązek zagwarantować pracownikom odzież roboczą. Taka odzież należy się też obligatoryjnie wtedy, gdy przesłanka do jej zapewnienia definiują konkretne wytyczne technologiczne, sanitarne czy BHP.

Różnice w głównej roli odzieży roboczej i ochronnej

Określenie odzież robocza oraz odzież ochronna nagminnie używane są zamienne, niewątpliwie z tej przyczyny, że najczęściej obie te grupy odzieży kojarzą się z ochronnymi nakryciami głowy, kombinezonami bądź kamizelkami odblaskowymi. Odzież ochronna jest to jednakże środek ochrony indywidualnej, którego podstawową rolą jest ochrona zdrowia oraz życia pracownika i musi być mu bezwzględnie zapewniona. Z kolei w przypadku odzieży roboczej, jeżeli pracodawca nie nabędzie jej dla pracownika, winien wypłacić mu ekwiwalent pieniężny, który sfinansuje koszty potencjalnej wymiany zniszczonego ubrania i butów lub ich czyszczenia. Dokładne zasady odnośnie stosowania odzieży ochronnej i roboczej znajdują się w kodeksie pracy.

Odzież robocza a bezpieczeństwo i widoczność osób

Odzież roboczą w większości przypadków odpowiednio się oznakowuje. Na opaskach na ramię, spodniach i bezrękawnikach, których używają operatorzy maszyn, funkcjonariusze publiczni pełniący zadania w terenie czy pracownicy przedsiębiorstw budowlanych, obok treści informacyjnych, między innymi nazwy przedsiębiorstwa bądź akronimu jednostki, dodawane są również pasy nadrukowane z wykorzystaniem odblaskowych farb albo folii. Zwiększa to widoczność oraz bezpieczeństwo osób po zachodzie słońca, co jest kluczowe szczególnie wtedy, kiedy prace wykonywane są np. przy często uczęszczanej drodze. Odzież robocza ma obszerne zastosowanie: to również uniformy, czepki i inne ubrania dla osób zatrudnionych w warsztatach czy restauracjach. Na nich też nanosi się zazwyczaj logo firmowe, nazwę działu ewentualnie nazwisko pracownika.