Dostosuj się do zmian na rynku pracy – o coachingu kariery

Najkorzystniejsza oferta coachingu kariery

Specjalistyczne doradztwo zawodowe umożliwia poznanie swoich silnych stron i zagospodarowanie ukrytego potencjału. Czy opłaca się zainwestować w swoje umiejętności zawodowe? Na czym obecnie polega coaching kariery?

Coaching kariery – prawidłowe opracowanie dokumentów i treningi z umiejętności miękkich

Coaching kariery odbyty z kompetentnym doradcą zawodowym służy nie tylko tym, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę, ale też wieloletnim pracobiorcom, którzy chcą przetrwać reorganizację w przedsiębiorstwu, lękają się transformacji na rynku pracy lub przygotować się do zmiany pracy. Doświadczony doradca zawodowy asystuje na licznych płaszczyznach – pokazuje jak przyszykować się do rozmowy o pracę i z sukcesem przebrnąć proces rekrutacji oraz jak rozwijać tzw. umiejętności „miękkie” oraz inne kompetencje, przydatne w życiu zawodowym. Coach kariery zajmuje się także pomocą w odpowiednim przygotowaniu dokumentów, np. portfolio projektów, CV bądź listu motywacyjnego, tak, aby wzbudziły ciekawość u ewentualnych pracodawców, a zatem zwiększyły szansę na to, że kandydat zostanie dopuszczony do rozmowy. Nie bez znaczenia jest także pomoc coacha kariery w zakresie autoprezentacji – to jeden z głównych aspektów, który wysoko sobie cenią specjaliści działów osobowych.

Kto może zyskać na coachingu kariery?

Pragniesz poprowadzić ścieżkę swojej kariery zawodowej tak, aby ostatecznie odnieść sukces na rynku pracy? A może zastanawiasz się czy zmienić specjalizację, jednak nie masz pewności, jaka praca przyniesie Ci dobre zarobki i równocześnie spełnienie? Coaching kariery spowoduje, że ujawnisz swoje słabe oraz mocne cechy, zaczniesz używać drzemiący w Tobie potencjał i odnosić sukcesy zawodowe. Biegły doradca zawodowy wspomoże również kierowników wyższego stopnia tudzież innych wysoko kwalifikowanych specjalistów, którzy szukają profesjonalnych konsultacji. Zanim dojdzie do pierwszego spotkania dochodzi do wyznaczenia potrzeb doradczych – na tym etapie zostaje uzgodnione cele uczestnika sesji, jakiej pomocy potrzebuje i jaka liczba sesji z coachem kariery pozwoli dotrzeć do zaplanowanego celu.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]