Jak wstępnie wyliczyć koszt przekładu?

Wszystko, czego należy dowiedzieć się o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego w Krakowie, znajdziesz na tlumaczalnia.pl.

Dzięki otwarciu się naszego kraju na rynki z całego świata zwiększyło się zapotrzebowanie na usługę przekładu. Codziennie polscy tłumacze wykonują setki poświadczonych i zwykłych przekładów na mniej lub bardziej znane języki, zarówno na zamówienie klientów indywidualnych, jak i rozmaitych firm.

Mimo, iż online nietrudno znaleźć darmowe narzędzia oferujące translację, długo jeszcze nie dorównają one zawodowym tłumaczom, bowiem skorzystanie z ich pomocy jest często koniecznością, przykładowo gdy potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach wiele osób zastanawia się, jak wstępnie obliczyć cenę przekładu. Od czego więc zależny jest koszt tłumaczeń?

Czynniki wpływające na ostateczny koszt tłumaczenia

Końcową cenę przekładu dokumentu determinują następujące czynniki:
1. Kierunek przekładu. Translacja na język polski jest zwyczajowo o wiele tańsza aniżeli przekład w kierunku odwrotnym.
2. Język, z którego lub na który chcemy przełożyć tekst. Przekład z popularnych języków germańskich (niemiecki, niderlandzki) czy romańskich (portugalski, francuski) będzie co do zasady tańszy aniżeli tłumaczenie z mniej modnych wśród tłumaczy języków słowiańskich (m.in. słoweńskiego, rosyjskiego, ukraińskiego) bądź wschodnioazjatyckich (japońskiego, koreańskiego).
3. Termin wykonania tłumaczenia. Jak przy większości usług, gdy potrzebujemy czegoś “na wczoraj” powinniśmy przygotować portfel na wyższy koszt.
4. Poziom skomplikowania tłumaczenia albo poruszane w tekście zagadnienia. Przekład kontraktów handlowych, prac akademickich czy referatów medycznych kosztuje więcej, dlatego że tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość leksyki specyficznej dla konkretnej branży, ale także odpowiednią wiedzę, żeby poprawnie zinterpretować tekst wyjściowy i nie popełnić przy translacji karygodnych błędów.

Czym odróżnia się przekład poświadczony od tłumaczenia zwykłego?

Trzeba podkreślić, że tłumaczenie różnego rodzaju dokumentów jak przykładowo świadectwo urodzenia lub świadectwa szkolne (dyplom licencjata, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład tytułuje się przysięgłym, bowiem tłumacz obligatoryjnie uwierzytelnia go stemplem z własnym nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, w którym oznacza czy przekład powstał z kopii, odpisu lub oryginału oraz nadaje mu odrębny numer. Tłumacze przysięgli zazwyczaj posiadają sztywny cennik za translację popularnych dokumentów oraz świadectw, natomiast w przypadku potrzeby realizacji tłumaczenia uwierzytelnionego innych dokumentów, cenę usługi oblicza się zawsze od długości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu poświadczonym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie zwykłym jest to 1800 znaków.

Nasza lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]