Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – w jakich przypadkach może pomóc?

Po więcej szczegółów o tłumaczenia rosyjski Kraków zajrzyj tutaj.

Ubiegłe lata to okres przypływu do Polski studentów i pracowników ze Wschodu. Najwięcej jest między nimi Ukraińców oraz Rosjan. To powoduje, że wzrosło zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którym posługuje się także ogromny odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są konieczne do podjęcia studiów lub zatrudnienia w naszym kraju.

W jakich sytuacjach niezbędne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do translacji wszelkiego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Kazachstanu, Ukrainy, Białorusi bądź Rosji. Należą do nich między innymi prawa jazdy oraz dowody osobiste, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, jak również świadectwa ukończenia szkół i maturalne. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy rejestracji pojazdów.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Ważność tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym leży wielka odpowiedzialność. Z tej przyczyny, żeby wykonywać ten zawód, trzeba otrzymać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zdać państwowy egzamin potwierdzający jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest dodatkowo posiadanie obywatelstwa UE i pełna zdolność prawna.

Nasza lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]